Nawilżacz powietrza AIRcon WILAmed

Nawilżacz gazów oddechowych AIRcon GEN2 to urządzenie służące do ogrzewania i nawilżania gazów oddechowych, takich jak tlen medyczny i/lub sprężone powietrze, ew. powietrza w pomieszczeniu podczas wentylacji mechanicznej lub terapii oddechowej w warunkach klinicznych i pozaklinicznych. Urządzenie AIRcon może zostać użyte do inwazyjnej i nieinwazyjnej terapii wentylacyjnej / oddechowej dorosłych, dzieci i noworodków.

Gdy pacjent wymaga wentylacji mechanicznej przez dłuższy czas, konieczne jest podjęcie działań kompensujących utratę ciepła i wilgoci w celu uniknięcia wyżej wymienionych powikłań. Wentylacja mechaniczna zimnymi i suchymi gazami oddechowymi powoduje, że w krótkim czasie śluz na nabłonku oddechowym staje się bardziej lepki, pogarszając funkcjonalność rzęsek. AIRcon Gen2 zapewnia kompletny system nawilżania gazów oddechowych w połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi komorami nawilżacza i systemami oddechowymi z podgrzewanym obwodem oddechowym.

Jest odpowiedni dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, wymagających indywidualnej terapii o wysokiej wydajności i bezpieczeństwie. Nawilżacz AIRcon Gen2 łączy w sobie nowoczesną technologię i innowacyjny design w wysokowydajnym urządzeniu. Pacjenci wentylowani mechanicznie otrzymują optymalnie kondycjonowany gaz oddechowy.

AIRcon GEN2 – FILM

Prospekt_AIRcon_Gen2_V1_0_PL