Monitor funkcji życiowych mVSA

Pierwszy na świecie monitor funkcji życiowych z opcją analizy impedancji bioelektrycznej

Urządzenie spot-check-monitor pozwala poszerzyć spektrum oferowanych usług medycznych. 

Analizator seca mVSA 535 to pierwszy na świecie spot-check monitor, który łączy możliwość przeprowadzenia konwencjonalnych pomiarów parametrów życiowych z analizą impedancji bioelektrycznej (BIA). Pozwala ona na jednoczesny pomiar następujących parametrów:

Cztery funkcje życiowe
System Nieinwazyjnego
pomiaru ciśnienia krwi
SpO2 Tętno
Pomiar temperatury

 

+

Analiza impedancji bioelektrycznej-
Masa tkanki tłuszczowej
Masa mięśniowa
Zawartość wody w organizmie
Kąt fazowy

Teraz można wykonywać pomiary z większą liczbą parametrów w czasie rutynowej kontroli. Połączone wyniki analizy masy składu ciała i wartości funkcji życiowych pacjenta poszerza możliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia komunikację z dowolną siecią i gwarantuje bezbłędne przesyłanie wszystkich wartości pomiarów do systemu elektronicznej dokumentacji medycznej. Oferowana przez nas usługa integracji pozwala w wymaganym zakresie włączyć system do infrastruktury IT klienta i zoptymalizować prowadzenie rutynowych pomiarów. Analizator seca mVSA należy do rodziny bezprzewodowych produktów seca 360° wireless, co umożliwia automatyczny
przesył do urządzenia danych dotyczących wzrostu i masy ciała pacjenta z kompatybilnych wag i stadiometrów. W trakcie tego procesu automatycznie obliczany jest współczynnik BMI.

Większa wydajność i usprawniony przepływ pracy.

Czynności związane z monitorowaniem funkcji życiowych pacjentów w szpitalach czy innych placówkach ochrony zdrowia pochłaniają wiele czasu. Urządzenie seca mVSA zostało zaprojektowane z myślą o ułatwieniu rutynowych szybkich kontroli i usprawnieniu pomiarów. Takie rozwiązanie umożliwia w razie potrzeby pomiar najważniejszych parametrów życiowych i pozyskanie dodatkowych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjentów. Oprócz oszczędności czasu, personel medyczny zyskuje dodatkową informację dotyczącą treści diagnozy oraz metod leczenia.