Obwody oddechowe z systemem dyfuzji pary wodnej

OBWODY ODDECHOWE W TECHNOLOGII VENT-X

Obwody oddechowe klasy II – Vent-X technology. Przewody grzejne biegną w sposób ciągły w rurce w spiralnej strukturze, co pomaga zapobiegać spadkowi temperatury gazu i zimnym punktom na powierzchni, umożliwiając skuteczne dostarczanie nawilżonego gazu pacjentowi.
Moduł IIC VentX działa w linii odnogi wydechowej, umożliwiając dyfuzję wilgoci poza obwód. Vent-X to unikalny moduł w odnodze wydechowej wykorzystujący opatentowaną membranę w celu zmniejszenia gromadzenia się kondensacji w obwodzie.
– Obwody oddechowe do rożnych typów respiratorów
– 14 dniowy czas używania
– obwody oddechowe noworodkowe i dla dorosłych